"Pengurusan yang cepat, cekap dan berkesan merupakan agenda utama kementerian bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu pendekatan yang diberi perhatian ialah Amalan Persekitaran Berkualiti (5S). Elemen 5S iaitu Seiri (sisih), Seiton (susun), Seiso (sapu), Seiketsu (seragam) dan Shitsuke (sentiasa amal) perlu diterapkan menjadi budaya harian kepada warga kementerian. Persekitaran yang menarik akan membantu kepada perkhidmatan yang berkualiti."

Dari petikan ucapan KSU KEMENTAH di Majlis Mendatangani Perjanjian Program Bajet Mengurus 2009

Dato' Abu Bakar b. Haji Abdullah
Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan MalaysiaJabatan Hal Ehwal Veteran ATM
301, Medan Tuanku
Jalan Tunku Abdul Rahman
50802 Kuala Lumpur
MALAYSIA
Tel: 603-2050 8000, Fax: 603-2691 7564