Senarai Borang ISO Mengikut Bahagian
Borang BKP
 • Prosedur Penempatan dan Peningkatan Kemahiran Kakitangan JHEV - BKP-PK-01
 • Senarai Teknik Statistik - BK-WP-07-01
 • Borang Penilaian Kursus Dalaman - BQ-BKP-03
 • Borang penilaian Kesesuaian Penempatan - BQ-BKP-5
 • Maklumat Peribadi dan Perkhidmatan - BQ-BKP-6
 • Borang Analisis Keperluan Latihan(TNA) Kakitangan JHEV -  BQ-BKP-01
 • Senarai Kehadiran - BQ-BKP-02
 • Borang Penilaian Kursus Luaran - BQ-BKP 04
 • Senarai Dokumen Sokongan Bahagian - BQ-WP-07
 • Senarai Rekod Kualiti - BQ-WP-09
 • Pelan Kualiti - PKU-BKP-01
 • Permohonan pekerjaan hendaklah menggunakan borang seperti berikut:
 • Borang Permohonan Pendaftaran Pekerjaan

  Permohonan hendaklah dimajukan melalui pejabat JHEV Negeri dimana pemohon tinggal.

 • Borang BKP
 • Borang Cuti
 • Borang Permohonan Kereta
 • Borang Kehadiran Mesyuarat
 • Borang Faksimili
 • Borang Permohonan Alatulis
 • Surat Hospital
 • Borang BKA
 • Permohonan LO
 • Borang Permohonan Waran Perjalanan Udara
 • Borang Permohonanan Waran Keretapi
 • Borang Permohonan Pelepasan Kerja Luar
 • Borang Permohonan Tuntutan Elaun Perjalanan
 • Borang Permohonan Tuntutan Elaun KM Lebih 240KM
 • Borang Pencen - format PDF
 • Dokumen Bagi Memproses Permohonan Kad Bekas Tentera (KBT)
 • Dokumen Bagi Memproses Pencen Pesara Meninggal Dunia (Pencen Terbitan)
 • Dokumen Bagi Memproses Permohonan Pertukaran Akaun Bank
 • Borang Permohonan Petukaran Alamat
 • Dokumen bagi Memproses Permohonan Perlantikan Wakil Diri Yang Sah
 • Dokumen Bagi Memproses Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (Haemodialisis)
 • Dokumen Bagi Memproses Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (Ubat,Kanta Mata, alat
       Pendengaran,alat Implan/Ortopedik)
 • Tuntutan Bayaran Balik Perubatan (Kecemasan)
 • Borang BTM
 • Permohonan Aduan Kerosakan
 • Borang Permohonan Aplikasi
 • Borang Permohonan Penambahbaikan Aplikasi
 • Borang Pengesahan Penerimaan Sistem
 • Borang Permohonan Akaun Email
 • Borang ISO
 • Borang Permintaan Dokumen(BQ-WP-02)
 • Borang Cadangan Pindaan Dokumen(BQ-WP-05)
 • Borang Pelupusan Dokumen(BQ-WP-06)
 • Borang Senarai Dokumen Sokongan Bahagian(BQ-WP-07)
 • Senarai Pindaan(BQ-WP-08)
 • Senarai Rekod Kualiti(BQ-WP-09)
 • Borang Pelupusan Rekod Kualiti(BQ-WP-10)
 • Borang Maklum balas dan Aduan Sistem Kualiti-MASK(BQ-WP-11)
 • Borang Semakan Audit Dalam(BQ-WP-15)
 • Laporan Ketidakakuran(BQ-WP-16)
 • Senarai Teknik-Teknik Statistik(BQ-WP-18)
 •